فقط خدا را بپرستیم !
292 بازدید
تاریخ ارائه : 12/26/2012 5:11:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

تعجب نکنید ما اعمال خوب زیادی انجام می دهیم اما ناب و خالص انجام نمی دهیم یا بسیار کم . در طول عمر خود دو سه تا شاید!!!

کسی مرد التماس کرد برگردانند فرشته ها گفتند ماموریم و معذور ! ما فقط اطاعت می کنیم تصمیم گیرنده و فرمان دهنده امام زمان است.

بردند پیش حضرت التماس کرد حضرت فرمودند اگر در تمام عمرت یک کار فقط و فقطز برای خدا انجام داده ای نشان بده تا بر گردانمت.!!

پیدا نکرد داشت نا امید می شد که یادش افتاد

آقا یک مسیحی را برای خدا سه روز نگه داری کردم و نجاتش دادم .ریا نکردم و عملم را باطل نکرده ام.

آقا قبول کردند و از خدا برایش عمر دیگر باره گرفتند.

آیا ما چنین عملی در نامه اعمالمان سراغ داریم که جرات عرضه اش را بر خدا و حجت خدا داشته باشیم؟

خوش به حال اونهایی که استادشان دستور داده همه اعمالتان را برای خدا انجام دهید و اصلا ریا نکنید و اونها حتی یک عمل برای غیر خدا ندارند.

فقط برای خدا نفس می کشند.

خدایا ما را فقط در این مسیر قرار بده که عمر ما این باشد:

ایاک نعبد و ایاک نستعین.